Tato webová stránka používá cookies
Naše webové stránky využívají cookies. Tyto soubory obsahují různé informace, které se ukládají ve vašem prohlížeči při návštěvě webové stránky.

Používáme následující typy cookies:
Funkční - Zajišťují základní funčnost webu, jako například nákupní košík. Tyto cookies jsou ze zákona povolené vždy.
Analytické a konverzní - Poskytují nám statistiky webu (anylytické) a vyhodnocují úspěšnost naší práce (konverzní).
Marketingové - Jsou používány pro sledování zájmu návštěvníků na webových stránkách. Záměrem je zobrazit reklamu, která je relevantní a zajímavá pro jednotlivého uživatele.

Detaily o zpracování osobních údajů si můžete přečíst v zásadách ochrany osobních údajů.
ČistímeSiZuby.cz menu
O násO zubechVše o nákupuSpolupracujemeKontakty
Nákupní košík0 Kč
Přihlásit
O násO zubechVše o nákupuSpolupracujemeKontakty
ČistímeSiZuby.czE-shopVše o nákupuReklamační řád
Vše o nákupu

Reklamační řád

Reklamační řád, záruka internetového obchodu ČistímeSiZuby.cz

Provozovatel:

CistimeSiZuby s.r.o. Jestřebická 639, Praha 8, IČ 178 11 686, DIČ CZ17811686, Zapsáno Městským soudem v Praze oddíl C, složka 377150Martin Holič


Provozovatel internetového obchodu čistímesizuby.cz bude dále uveden jako „prodávající“
a koncový uživatel – zákazník jako „kupující“.

Prokazatelné vady při převzetí zboží
Vykazuje-li zboží při přebírání od dopravce zjevné vady, tedy zejména porušený obal, je kupující oprávněn zásilku nepřevzít. V tom případě si poškozený balíček nafoťte, nebo sepište s dopravcem protokol poškození zásilky. V takovém případě zůstává nárok kupujícího na poskytnutí řádného plnění ze strany prodávajícího. Prodávající nenese zodpovědnost za škody způsobené dopravcem. Pokud kupující poškozenou zásilku převezme, případnou reklamaci zboží řeší s dopravcem.
V případě, že kupující zjistí zjevné vady po rozbalení zásilky (např. neúplnost zásilky, nefunkční zboží), je povinen neprodleně telefonicky, nebo písemně, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zásilky toto oznámit prodejci a postupovat domluvy s prodejcem. Reklamovat je možné pouze neznehodnocené zboží dopravcem či kupujícím.

Vrácení zboží bez udání důvodů
Dle zákona 367/2000 Sb. má kupující právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí
zboží bez udání důvodů. V internetovém obchodě ČistimeSiZuby.cz je tato lhůta prodloužena
na 30 dní. Zboží musí být vráceno v neporušeném obalu, tzn. nerozbalené a nepoužité na adresu prodávajícího: Jestřebická 639/3, 181 00 Praha 8 jako obyčejný balík. Zásilky vrácené formou dobírky nebudou přijaty. Zboží včetně originálního obalu musí být v bezvadném stavu, nepoškozeno, neporušeno, nepoužito, nepolepeno žádnými polepy, schopno další distribuce.
Součástí vrácené zásilky musí být doklad o koupi v našem obchodě – faktura. Na základě
takto vráceného zboží budou kupujícímu neprodleně vráceny peníze za objednané zboží a to
ve výši částky, za kterou bylo zboží koupeno. V případě
nedodržení výše uvedených podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od smlouvy
a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět. Na vrácení zboží je potřeba prodávajícího
předem upozornit telefonicky, nebo e-mailem a to ve znění: "Chci jednostranně
odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR číslo (číslo objednávky) a požaduji vrácení
uhrazené částky za zboží . Při doručení zboží na dobírku uveďte  číslo účtu pro zpětné zaslání peněz. Datum a podpis". Při platbě kartou bude částka vrácena  zpět na platební  kartu, při bankovním převodu, zpět na účet, ze kterého byly peníze odeslány a to nejpozději do 10-ti dní.

Délka záruční doby
Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu na produktech bez vyznačeného
data výroby a spotřeby. Záruční doba výrobků s označeným datem spotřeby (zubní pasty,
ústní vody) se řídí tímto datem. Záruční dobu výrobků garantuje prodávající po celou dobu
na obalu uvedené expirační lhůty.

Záruční podmínky
Vyskytnou-li se po převzetí zboží zákazníkem v záruční době vady zboží, je oprávněn uplatnit
vůči prodejci reklamaci vady. Prodejce neodpovídá za opotřebení zboží způsobené jeho
obvyklým užíváním po jeho převzetí zákazníkem a za vady způsobené špatnou manipulací se
zbožím, vadu vzniklou nedodržením pracovního postupu, nebo neodborným používáním zboží
ze strany zákazníka. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného
odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se
zákazníkem nedohodne na jiném řešení.

Reklamace výrobku Philips Sonicare
Reklamace výrobku Philips Sonicare nevyřizuje prodejce. Všichni kupující obchodu čistimesizuby.cz mohou využít servis smluvního partnera firmy Philips ČR. V tomto případě si kupující objednává „svoz“ nefunkčního těla sonického zubního kartáčku  kdy postupuje dle instrukcí servisu, nebo může vyřídit reklamaci osobně na některém ze servisních středisek firmy Philips ČR. 

Kontakty pro reklamace sonický zubních kartáků a ústních sprch:

www.philips.cz/support

WhatsApp  771 133 012 - pouze pro textové zprávy

FacebookMessenger - https://m.me/PhilipsCzechRepublic 

Smluvní servisní středisko: PH servis spol. s.r.o.  - pobočka Darvinowa 5 - Praha 4, pobočka Žitná 26 - Praha 2 

Další informace  vč. dalších servisních středisek naleznete na stránce: "Jak postupovat při reklamaci a potížích s výrobkem Philips" případně pro doplňující informace  kontaktujte nás.

Pokud kupující zašle nefungující sonický kartáček na adresu prodávajícího, má prodávající právo odeslat zákazníkovi nefunkční kartáček na jeho náklady zpět.

Reklamace výrobku Sencor
Reklamace výrobku Sencor vyřizuje firma Fast ČR. Nefunkční výrobek je možné zaslat s průvodním dopisem, kontaktními údaji a daňovým dokladem na adresu servisu, který Vám jej po opravě doručí zpět.

Fast ČR, a.s. Technická 1701 (Průmyslový areál za OD Billa), 251 01 Řičany u Prahy

Fast ČR, a.s. Cejl 500/31, 602 00 Brno

Více informací na:  FAST ČR, a.s. | Servis (fastcr.cz)

Pokud kupující zašle nefungující sonický kartáček na adresu prodávajícího, má prodávající právo odeslat zákazníkovi nefunkční kartáček na jeho náklady zpět.


Tento reklamační řád nabývá účinnost od 1.4.2023